torsdag 11. oktober 2018

Karenslyst - kapasitetsmangel - del 2

Utfallet av møtet mellom Statsbygg, Bymiljøetaten og Båtopplagsforeningen medførte dessverre ingen leieavtale av arealet ved robanen.

Alle kan derfor ikke påregne å få vinteropplag på Karenslyst.

Båtopplagsforeningen vil plassere noen båter i kjøregatene, samt ledige "hull", og kartlegger nå dette. De som har hatt dialog med vår forening med ønske om plass vil bli kontaktet direkte dersom opplagsforeningen har et tilbud til oss.

tirsdag 9. oktober 2018

Vinteropplag - kapasitetsmangel

Noen medlemmer har denne høsten ikke fått bestilt vinterplass på Karenslyst. Bakgrunnen er at båtopplagsforeningen foreløpig ikke har fått leiekontrakt på arealet ved robanen som de tidligere har disponert.

Boblehavnen er også fullbooket.

Onsdag 10. oktober skal det være et møte mellom partene angående ny leiekontrakt.

Vi håper utfallet blir positivt og at båtopplagsforeningen kan åpne for ytterligere bestillinger for opptak fra og med torsdag 11. oktober.

Nærmere opplysninger kommer, eller følg med på Xmarina's kalender.