torsdag 11. oktober 2018

Karenslyst - kapasitetsmangel - del 2

Utfallet av møtet mellom Statsbygg, Bymiljøetaten og Båtopplagsforeningen medførte dessverre ingen leieavtale av arealet ved robanen.

Alle kan derfor ikke påregne å få vinteropplag på Karenslyst.

Båtopplagsforeningen vil plassere noen båter i kjøregatene, samt ledige "hull", og kartlegger nå dette. De som har hatt dialog med vår forening med ønske om plass vil bli kontaktet direkte dersom opplagsforeningen har et tilbud til oss.

tirsdag 9. oktober 2018

Vinteropplag - kapasitetsmangel

Noen medlemmer har denne høsten ikke fått bestilt vinterplass på Karenslyst. Bakgrunnen er at båtopplagsforeningen foreløpig ikke har fått leiekontrakt på arealet ved robanen som de tidligere har disponert.

Boblehavnen er også fullbooket.

Onsdag 10. oktober skal det være et møte mellom partene angående ny leiekontrakt.

Vi håper utfallet blir positivt og at båtopplagsforeningen kan åpne for ytterligere bestillinger for opptak fra og med torsdag 11. oktober.

Nærmere opplysninger kommer, eller følg med på Xmarina's kalender.

mandag 13. august 2018

Fortøyning på flytebrygge

Etter det siste uværet er det på tide med en repetisjon:

Her er noen enkle regler:

  1. Flytebrygga beveger seg opp og ned med høy/lavvann, man skal derfor ikke ha slakke fortøyninger.
  2. Det skal være strekkavlastere på fortøyningstauene, slik at det ikke rykker i brygge eller båt. Disse skal være av gummi, ikke metallfjærer.
  3. Ingen del av båten skal ligge over brygga.
  4. Det kan være nødvendig med et eller flere spring (tau som hindrer båten i gå forover eller bakover). Som hovedregel skal alle båter over 25 fot ha spring.
  5. Det fendres etter behov, slik at verken båt eller brygge skades.

mandag 6. august 2018

Vinteropplag 2018-2019

Fra den 20. august kan du  logge deg inn på  "min side" hos xmarina " og bestille time for opptak dersom du skal ha båten på land. 

Opptak starter ca 3. september. Til å begynne med er det noe begrenset tidsmessig, men det vil bli åpnet mer i kalenderen etter hvert.

Dersom du hadde båten i boblehavn ifjor, og skal ha den i boblehavn også i år, trenger du ikke gi beskjed. Det vil altså si at endringer fra forrige år må meldes til sbf.oslo@online.no innen 14.09.2018. Etter denne dato leies ledige plasser i boblehavna ut til eksterne båter.
 

Xmarina er fortsatt et supplement til vår egen medlemsdatabase. Evt endringer om adresse, båt, etc må derfor også fortsatt meldes til sbf.oslo@online.no. Faktura kommer senere på mail.

Evt spørsmål kan også rettes til dagvakten i klubbhuset.

tirsdag 17. april 2018

Dugnad!

Endelig er våren her, båtsesongen er igang og
da er det tid for dugnad!
Vi møtes i havna
tirsdag 24. og torsdag 26. april fra kl 16 til 19
 

onsdag 14. mars 2018

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra årets generalforsamling i Skøyen Båtforening 13. mars  2018 finner du her

tirsdag 22. august 2017

Vinteropplag 2017/2018

Du kan nå logge deg inn  på  "min side" hos xmarina " og bestille time for opptak dersom du skal ha båten på land. 

Til å begynne med er det noe begrenset tidsmessig, men det vil bli åpnet mer i kalenderen etter hvert.

Fakturering vil bli som før, den kommer i posten.


Dersom du hadde båten i boblehavn ifjor, og skal ha den i boblehavn også i år, trenger du ikke gi beskjed. Det vil altså si at endringer fra forrige år må meldes til sbf.oslo@online.no innen 10.09.2016. Etter denne dato leies ledige plasser i boblehavna ut til eksterne båter.
 

Xmarina er fortsatt et supplement til vår egen medlemsdatabase. Evt endringer om adresse, båt, etc må fortsatt meldes til sbf.oslo@online.no.

Evt spørsmål kan også rettes til dagvakten i klubbhuset.

fredag 14. juli 2017

Etterlatte master på Karenslyst

Det ligger et 30-talls master på Karenslyst, men ingen seilbåter på land.
Karenslyst Båtopplagsforening melder at master som ikke er fjernet innen 15. August vil bli destruert.