mandag 13. august 2018

Fortøyning på flytebrygge

Etter det siste uværet er det på tide med en repetisjon:

Her er noen enkle regler:

  1. Flytebrygga beveger seg opp og ned med høy/lavvann, man skal derfor ikke ha slakke fortøyninger.
  2. Det skal være strekkavlastere på fortøyningstauene, slik at det ikke rykker i brygge eller båt. Disse skal være av gummi, ikke metallfjærer.
  3. Ingen del av båten skal ligge over brygga.
  4. Det kan være nødvendig med et eller flere spring (tau som hindrer båten i gå forover eller bakover). Som hovedregel skal alle båter over 25 fot ha spring.
  5. Det fendres etter behov, slik at verken båt eller brygge skades.

mandag 6. august 2018

Vinteropplag 2018-2019

Fra den 20. august kan du  logge deg inn på  "min side" hos xmarina " og bestille time for opptak dersom du skal ha båten på land. 

Opptak starter ca 3. september. Til å begynne med er det noe begrenset tidsmessig, men det vil bli åpnet mer i kalenderen etter hvert.

Dersom du hadde båten i boblehavn ifjor, og skal ha den i boblehavn også i år, trenger du ikke gi beskjed. Det vil altså si at endringer fra forrige år må meldes til sbf.oslo@online.no innen 14.09.2018. Etter denne dato leies ledige plasser i boblehavna ut til eksterne båter.
 

Xmarina er fortsatt et supplement til vår egen medlemsdatabase. Evt endringer om adresse, båt, etc må derfor også fortsatt meldes til sbf.oslo@online.no. Faktura kommer senere på mail.

Evt spørsmål kan også rettes til dagvakten i klubbhuset.