onsdag 23. desember 2015

Styret ønsker alle medlemmer med familie en riktig
God Jul
og et 
Godt Nytt År


med vennlig hilsen
Ole-Jørgen Løchen
leder