onsdag 10. september 2014

Moringer på betongbryggen er forsterket

Nå kan vi gå høsten i møte i trygg forvissning om at betongbryggen er bedre fortøyd.

Nye moringer skal sørge for bedre stabilitet.

Til neste år skal vi gå over resten av moringene på betongbryggen.tirsdag 2. september 2014

Dugnad 24. og 25. september

Bobleanlegget trenger det årlige vedlikeholdet.

Vi møtes den 24. og 25. september fra kl 16.00 og utover ettermiddagen.
Husk arbeidslyst og varme klær.