mandag 26. august 2013

Rimelig diesel i havna

Torsdag 12.09.13 mellom kl 14 og 18 blir det anledning til å fylle rimelig diesel i havna vår. Tankplassen vil være ved kompressorhuset, mellom 200- og 300-brygga.
Pris pr liter er kr 9,50.

tirsdag 20. august 2013

Ny runde med dugnader

Det blir dugnader onsdag 4. sept og torsdag 5. sept fra kl. 1600 og utover ettermiddagen.Vi har behov for å olje brygger og utriggere. Vi skal også vaske og beise klubbhuset vårt.

Vel møtt !

tirsdag 13. august 2013

Skøyen Båtforening er nå på Face Book

Skøyen Båtforening er nå endelig på Face Book.

https://www.facebook.com/groups/506784989397169/

Som medlem av båtforeningen anbefaler Styret at du melder deg inn i gruppen for å motta informasjon om hva som skjer i og ved båtforeningen vår, og ikke minst hva våre medlemmer opplever på sine båtturer.

Styret i båtforeningen er administratorer av gruppen. Styret ønsker på denne måten å forbedre informasjonsflyten blant medlemmene i vår forening.

mandag 5. august 2013

Vinteropplag

Forhåpentligvis har vi en lang båthøst foran oss, men vi må likevel nå planlegge vinterhavnen og båtopplaget:

Dersom din båt lå på Karenslyst sist vinter og du vil dit igjen, trenger du ikke gi beskjed.
 
Dersom du ikke lå på Karenslyst sist vinter, men vil dit kommende vinter, må vi ha din melding om dette snarest.


Kort sagt:
 

Vi må ha beskjed om endringer fra forrige år, dette gjelder også for de som skal ligge i vår boblehavn.Send helst meldingen til sbf.oslo@online.no
alternativt gi skriftlig beskjed til dagvakten.For bestilling av opptaket, se Karenslyst dette kan ikke bestilles hos SBF.