onsdag 31. august 2011

Fremdriftsplan nye brygger; DUGNADER

Under ser dere den foreløpige tidsplanen for utskiftingen av bryggeanlegget.
Styret håper så mange som mulig har anledning til å bidra på dugnadene i forbindelse med dette arbeidet.
(Oppdatert fremdriftsplan vil henge i bryggeporten og på klubbhuset. FØLG MED FOR INFORMASJON)

Første felles dugnaden blir LØRDAG 8. OKTOBER på formiddagen.
Gjøremål: Merke utriggere, demontere lysmaster, kontrollere bobleanlegget mv.

søndag 7. august 2011

VIKTIG: Nye brygger; tidligere avslutning av sommerhavn

Årets generalforsamling besluttet at SBF skal anskaffe nye flytebrygger fra leverandøren "Telebryggen". Dette gjelder samtlige bryggeplasser fra 300 til 600-bryggene. Dette blir solide trebrygger med flyteelementer i betong. Bryggene får samme bredde som de eksisterende bryggene. Selv om vi får nye brygger, så beholder vi i første omgang de gamle utriggerne.
På grunn av dette arbeidet vil sommerhavna i år avsluttes 1. oktober (mot normalt 15 oktober). Båteierne må i denne forbindelse bestille opptak via http://www.slippen.org så tidlig som mulig, slik at demonteringsarbeidet kan påbegynnes. Det er i denne forbindelse meget viktig at samtlige båter på trebryggene flytter sine båter innen denne datoen. Båter som ligger på sommerplass etter denne tid vil bli fjernet på eiers bekostning. Så snart båtene er fjernet vil "Telebryggen" begynne monteringsarbeidet av de nye bryggene.

Etter at bryggeanlegget er montert, må vi selv montere lysmaster, strøm- og vannsøyler, samt de gamle utriggerne på de nye bryggene. Dette arbeidet vil kreve mye dugnadsinnsats fra medlemmene i båtforeningen, og vi håper så mange som mulig har anledning til å bidra med dette arbeidet utover senhøsten.