onsdag 29. juni 2011

God sommer!

Styret ønsker alle medlemmer og besøkende en god sommer!La oss håpe på sol, varme og behagelige vinder.

torsdag 9. juni 2011

Avfallsplan

Foreningen har fått mulighet til å ta i mot farlig avfall.

Dette er ikke en miljøstasjon, men en enkel løsning for å håndtere kasserte batterier, spillolje etc i mindre kvanta. Du kan ikke deponere elektriske artikler eller glass her.

Nøkkel til den lille containeren utleveres hos vakta. Det er forbudt å plassere avfall på utsiden.

Mer informasjon om vår avfallsplan kan du lese her