søndag 29. august 2010

Faktura vinteropplag Karenslyst

Faktura for vinteropplag er underveis til de som skal ha båten oppe i vinter, forfall er 15.09.2010

lørdag 28. august 2010

Vinteropplag KARENSLYST

Bestilling av vinteropplag skjer
i tidsrommet 6. september til 30. september.

Bestilling skjer ved personlig oppmøte på Karenslyst eller
pr telefon 991 63 345
i kontortiden kl 17.00 - 20.00, mandag, tirsdag og torsdag.


Eller du kan rett og slett bestille over nettet, se eget innlegg angående dette, eller gå til Karenslyst.

Har du ikke bestilt innen 30. september, risikerer du å ikke komme på land.

HUSK:
  • Vannet på plassen blir stengt ved første frostnatt.
  • Ved kuldegrader blir ikke båtene spylt.
  • Baugmerke må ikke fjernes når båten står på land.
Vinteropptak skjer i tidsrommet 1. september til 30 oktober.

Husk baugmerke! Uten dette kan du bli avvist!
Merket får du ved å kontakta dagvakta i vår forening.

tirsdag 24. august 2010

Høy vannstand og kraftig vind rundt Oslofjorden tirsdag 24.08.10

Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus:

Varsel for området rundt Oslofjorden:
Risiko for høy vannstand, estimert til 80-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes i kveld tirsdag 24 august.
Se også vannstands tabell på Meteorologisk institutt sine internettsider: http://retro.met.no/cgi-bin/vannstand-tabell.cgi

Vindstyrke opp til 22 m/s utsatte steder.

Selv om det er stille i vår havn, så kan det blåse der også. Er du trygg på dine fortøyninger?