Sommerhavn

Sommerhavnen åpner 01.05. og stenger 14.10.
Dagvakten, Yngve Blokhus er tilgjengelig fra 12.00 -18.00.


Resten av døgnet er klubbhuset betjent av medlemmene, se nedenfor.

I den grad vi har ledige plasser, kan avtale om leie av plass gjøres med dagvakten, tlf 22 43 76 13.

Vi kan ta imot båter med mål opptil 12,0 x 3,5 m.

Døgnpris (kortidsleie) er kr 170,-. Det er el, vann og dusj inkludert. For lengre leieperiode gjelder andre priser, kontakt dagvakt.