Skøyen Seilforening

Båtforeningen har sin egen seilgruppe som lyder navnet Skøyen Seilforening.

Seilforeningen er registrert i NSF. Skal du seile regatta må du tilhøre en registrert seilforening, og da kan du gjerne være med her.

Ønsker du å bli medlem, send en epost til Skoyen.seilforening@gmail.com


 ***


Seillisens:

Norges Seilforbund har fra og med sesongen 2010 innført lisens for å seile regatta.
Det er to typer lisens, personliglisens og startlisens.
PERSONLIGLISENS
Norske seilere (ref. NM-reglene paragraf 4.1) i alderen fra 13 til 70 år som deltar i lisenspliktig regatta/stevne/arrangement i klasser for entype joller, flerskrogsbåt og brett hvor det arrangeres Norges Cup eller tilsvarende, samt deltakere i alle OL-klasser, skal løse personlig seilerlisens hos NSF. Personlig seilerlisens inneholder en forsikringsdekning ved personskade. Tre varianter av personlig lisens er tilgjengelig:

a) Engangslisens. Personlig seilerlisens for en enkeltstående regatta.
b) Årslisens: Personlig seilerlisens gjeldende hele året.
c) Utvidet årslisens: Samme som b), men med utvidet forsikringsdekning ved personskade.

STARTLISENS
Alle båttyper som ikke omfattes av kravet om personlig seilerlisens skal løse startlisens ved deltakelse i lisenspliktige regattaer/stevner/arrangementer. To varianter av startlisens er tilgjengelig:

a) Engangs startlisens: Startlisens for en båt for en enkeltstående regatta. Engangs startlisenser akkumuleres til nivået for årslisens oppnåes. Båten tildeles da automatisk årslisens ut angjeldende kalenderår.
b) Årlig startlisens: Årslisens for et kalenderår.

Lokale klubbregattaer hvor 3⁄4 av de startende båter representerer arrangørklubben er fritatt fra lisenskravet.
Ved første gangs brudd vil NSF’s styre tildele en bot på
kr 1000,-

MER INFO FINNER DU PÅ WWW.SEILING.NO
 -->
N