Om SBF

Skøyen Båtforening (SBF) er en ideell forening drevet etter ikke-kommersielle prinsipper. Foreningen ble etablert i 1946.

Vi er plassert innerst i Frognerkilen, mot Bygdøy. Mot nord-øst ligger vår nabo Bygdøy allé Båtforening.

SBF har ca 400 medlemmer, men bare ca 260 plasser. Mange av medlemmene venter altså på plass.

Fasiliteter omkring vår forening, se link.


Kontaktinfo:

Skøyen Båtforening
Dronning Blancas vei nr 1
0287 Oslo


sbf.oslo(at)online.no
+47 22 43 76 13

Styret

Styret og valgkomiteen kan kontaktes via sbf.oslo(at)online.no

Styreleder Ole-Jørgen Løchen
Nestleder Wictor Furøy
Sekretær Ingrid Malmo
Forretningsfører Roy Thoresen
Havnesjef Egil Hansen
Visehavnesjef Jan Richter
Styremedlem Truls Rein
Styremedlem Kolbjørn Njøten
Styremedlem Terje Karsten Holm
Suppleant Erik Sørum

Revisor Alexander Smid
Revisor William Caspersen

Valgkomite:
Vibeke Løkkeberg
Arne Jørgensen
Bjørn Andersen