mandag 13. august 2018

Fortøyning på flytebrygge

Etter det siste uværet er det på tide med en repetisjon:

Her er noen enkle regler:

  1. Flytebrygga beveger seg opp og ned med høy/lavvann, man skal derfor ikke ha slakke fortøyninger.
  2. Det skal være strekkavlastere på fortøyningstauene, slik at det ikke rykker i brygge eller båt. Disse skal være av gummi, ikke metallfjærer.
  3. Ingen del av båten skal ligge over brygga.
  4. Det kan være nødvendig med et eller flere spring (tau som hindrer båten i gå forover eller bakover). Som hovedregel skal alle båter over 25 fot ha spring.
  5. Det fendres etter behov, slik at verken båt eller brygge skades.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar