mandag 18. februar 2013

Stemning i havna

Det kan se ut som at Color Fantasy gjerne vil inn i vår lille havn, men heldigvis er den på vei ut fra kai og ikke inn til oss.
Ser du godt på bildet, eller klikker på det og forstørrer det, ser du en hegre som allerede er blitt skeptisk på fotografen.
Hegra er en standfugl som nå ser ut til å ha tatt fast bopel inne i vika hos oss.
Den er svært sky, så det er nesten litt rart at den trives her. Og det er vanskelig å få et godt bilde på den, når man kommer 30-40 meter unna har den som regel fløyet.

Havnesjefen passer ikke bare på vår havn vinterstid, men han sørger også for at endene får litt mat.Og maten var kjærkommen. 
Her kan man virkelig snakke om å få endene til å møtes.Fotos: RTH

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar