søndag 23. september 2012

Mye lomvi Frognerkilen

Den siste ukens kraftige vind har som mange har lagt merke til, blåst mange utmattede lomvier innover Oslo. Loviene er en sjøfugl art som er rødlistet og som vi må forsøke å ta vare på.

I strandkanten og innover langs land i Frognerkilen har det vært mange lomvier som har vagget hjelpeløst omkring. Fuglene er så utmattede at de ikke greier å lette fra bakken. Dersom du ser en lomvi på land, er det lurest å løfte fuglen forsiktig opp og bære den tilbake til vannet. I vannet vil den kunne ta til seg næring og etterhvert "komme til hektene".
Lomvi i Skøyen båtforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar