fredag 24. august 2012

Tilsynsbefaring i havna

Styret har de seneste dagene gjennomført en tilsynsbefaring i havna. Det vil si en besiktigelse for å kontrollere at båtene er fortøyd fornuftig, om de har strekkavlastere, fendring, korrekt strømkabel etc. Det meste er beskrevet i vårt reglement.

Befaringen er ikke avholdt for å gjøre ting vanskelig, men for å hjelpe til med å påpeke hvordan det ikke skal være, slik at vi får en havn som vi ønsker å ha det.

Det var selvfølgelig endel båter der det ikke var noe å påpeke, men befaringen avdekket dessverre at altfor mange er lite opptatt av å ta vare på sin båt og på havna vår. Vi håper og tror at dette beror på uvitenhet. Disse båtene er merket med en notis om hva som kan gjøres bedre.

Typiske feil er manglende strekkavlastere, slakke fortøyninger og manglende fendring. Slakke fortøyninger fører ofte til at båten henger over brygga, men i en del tilfeller var båten lagt over brygga med vilje. På en godværsdag trenger vi nesten ikke fortøyninger, det er stille hos oss. Men det hender det er uvær også inne hos oss, da trenger vi avlastere og gode fortøyninger. Ofte er du ikke der da, så du ser det ikke...

Mange har ikke tatt seg bryet med å oppdatere sine oblater/baugmerker til 2012.

Elektriske kabler skal være av godkjent type for utendørs bruk. Ledninger skal ikke ligge i vannet. Det er et kjent fenomen at krypstrøm fra dårlig elmateriell øker galvanisk korrosjon ombord. Det er skrevet mye på nettet om fenomenet, søk på "galvanisk tæring", så finner du stoff til fordypning.

Om korrekt fortøyning har vi skrevet et innlegg om tidligere, det kan du lese her, litt ned på siden.

Styret vil følge opp notatene fra tilsynsbefaringen, slik at vi kan se hva som blir utbedret.

Vi har en veldrevet havn, det ønsker vi å fortsette med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar