onsdag 16. november 2011

NY DUGNAD LØRDAG 19. NOVEMBER

Telebryggen er nå ferdig med sitt monteringsarbeid i havna. Bryggekomiteen skal ha en sluttbefaring med Telebryggen på torsdag for å foreta eventuelle finjusteringer av anlegget. I løpet av uka blir også de resterende gamle bryggene fjernet fra området.
På dugnadene forrige helg fikk vi montert samtlige utriggere. Arbeidet med å trekke nye strømledninger er også godt i gang.

Det gjenstår nå ytterligere arbeid med å trekke ledninger i de nye bryggene, montere T-stykker til vannledningene samt en del arbeid på pumpehuset til bobleanlegget.

Styret inviterer derfor til ny dugnad lørdag 19.november kl. 1200. Dette blir sannsynligvis siste dugnad før vinteren setter inn for fullt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar