torsdag 9. juni 2011

Avfallsplan

Foreningen har fått mulighet til å ta i mot farlig avfall.

Dette er ikke en miljøstasjon, men en enkel løsning for å håndtere kasserte batterier, spillolje etc i mindre kvanta. Du kan ikke deponere elektriske artikler eller glass her.

Nøkkel til den lille containeren utleveres hos vakta. Det er forbudt å plassere avfall på utsiden.

Mer informasjon om vår avfallsplan kan du lese her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar