lørdag 2. april 2011

Forurensende småbåthavner

På oppfordring fra Småbåtutvalget vises til link til Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) sin side vedr. forurensende småbåthavner.
Se videre linken til KLIF rapport TA-2751/2010 med utredning av miljøfarlige utslipp som følge av drift.

Det er undersøkt 13 båthavner i landet hvorav 3 i Oslo ved Sjølyst/Karenslyst i Bestumkilen, se rapportens vedlegg A fra s. 25.

Se KLIF

I vår havn foregår det ikke sliping eller påføring av bunnstoff, men det er likevel grunn til å ha fokus på miljøet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar