tirsdag 18. januar 2011

Utredning om ny cruisekai på Hjortnes

Oslo kommune ved Plan og Bygningsetaten har initiert en mulighetsstudie om ny cruisehavn i Oslo. http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/2010/article182103-41411.html

I likhet med en rekke andre foreninger og lag med interesser for området rundt Frognerkilen, har også Skøyen Båtforening avgitt en høringsuttalelse om saken.

Skøyen Båtforening er kritisk til den foreslåtte utvidelsen. En økt cruisebåttrafikk i Frognerkilens innløp vil kunne skape farlige situasjoner i et allerede meget trafikkert havneområde.

Vi anser dette også som en estetisk forurensing av et viktig arkitektonisk og kulturhistorisk område av Oslo.

De foreslåtte kaialternativene vil også medføre at området ved Kongen Marina vil bli fylt igjen og marinaen nedlagt. Båtforeningene i Frognerkilen er avhengige av en marina med mulighet for drivstoffpåfylling i nærområdet, og kan ikke se noen andre stedet å opprette en ny marina i området.

Ytterligere informasjon kan man lese her: http://www.frognerstranda.no/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar