lørdag 18. september 2010

Fortøyning på flytebrygge


Ikke alle har helt forstått hvordan man fortøyer til en flytebrygge, her er noen enkle regler:

  1. Flytebrygga beveger seg opp og ned med høy/lavvann, man skal derfor ikke ha slakke fortøyninger.
  2. Det skal være strekkavlastere på fortøyningstauene, slik at det ikke rykker i brygge eller båt. Disse skal være av type som ikke knirker.
  3. Ingen del av båten skal ligge over brygga, det kan derfor være nødvendig med spring (tau som holder båten bakover).
  4. Det fendres etter behov, slik at verken båt eller brygge skades.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar